Technologická řešení

Nasadíme vám jakýkoliv Open-source software. Naši DevOps inženýři vám modifikují a přizpůsobí vaši současnou IT infrastrukturu tak, aby vaše efektivita vzrostla a zároveň jste šetřili čas a své zdroje. Jsme hrdými Open-source advokáty a promotéry a přispíváme do několika veřejných Open-source projektů.

Konfigurace a orchestrace

Kubernetes

Údržba jako servis

Databáze a big data

CI/CD

Webová řešení

1. Konfigurace a orchestrace

Pomůžeme vám lépe zvládat aktivitu ve vašem současném existujícím prostředí implementací automatizačních procesů. Naši experti vám vyberou nejvhodnější konfigurační a orchestrační nástroje a postupy pro vaši současnou infrastrukturu. Díky tomu budete schopni jednoduše automatizovat repetitivní úkoly a nasadit jakékoliv komplexní aplikace efektivněji a rychleji.

Technologie, které používáme:

Proč cloudinfrastack
konfiguraci a orchestraci?

Automatizace

Můžete jednoduše automatizovat repetitivní úkoly, nasadit jakékoliv komplexnější aplikace nebo jednoduše spravovat všechny vaše servery.

Ušetříte čas a zdroje

Konfigurace a orchestrace dramaticky zvyšují časovou efektivitu údržby vašeho rozsáhlého moderního IT systému. Díky tomu nevyžaduje údržba mnoho administrativních zaměstnanců.

Snížení rizika manuální chyby

Díky automatizačním procesům se výrazně snižuje riziko manuální chyby.

Komplexní přehled

Vaše manažerské nástroje vám přesně ukážou, co se děje s vašimi nody, a upozorní vás na případné nepřesnosti.

2. Kubernetes

Cloudinfrastack Kubernetes jsou navrženy pro jednoduchou a cenově efektivní kontejnerovou orchestraci. Kubernetes jsou Open-source nástroj hojně využívaný developery a provozovateli. Mají za cíl poskytnout platformu pro automatické nasazování a operace aplikací pomocí kontejnerů napříč clustery a hosty.

Technologie, které používáme:

Proč cloudinfrastack
Kubernetes?

Produktivita

Vyvíjejte a iterujte mnohem rychleji díky jednoduchému nasazení aplikací, rychlým aktualizacím a řízením vašich aplikací a služeb.

Efektivita zdrojů

Kubernetes umí vypočítat pro každou aplikaci, kolik potřebují paměti a úložišť zdrojů, a rozmístí instance napříč clustery tak, aby maximalizovala efektivitu všech zdrojů.

Multitasking operace

Kubernetes umí automatizovat nasazení aplikací, monitoring, replikaci instancí nebo plánování clusterů.

Průběžné kontroly

Kuberentes průběžně kontroluje stav vašich aplikací, detekuje neodpovídající aplikace a nahrazuje je.

Škálovatelnost

Můžete použít Kubernetes Horizontal Pod Autoscaler k přidání instancí vašich aplikačních služeb potřebných k pokrytí dané poptávky.

Ověřená technologie

Kubernetes nástroje byly vyvíjeny a testovány společností Google. Kombinují nejlepší praktiky velkých hráčů na trhu a zkušenosti rychle se rozrůstající komunity.

3. Spravované databáze a big data

Bezproblémové řešení pro váš byznys. Nechte komplexitu vašich databází či big dat na nás. Vše za vás nastavíme, provedeme zálohy i aktualizace a vy se můžete v klidu soustředit na váš rozvoj a růst.

Technologie, které používáme:

Proč cloudinfrastack
spravované databáze a big data?

Údržba bez problémů

Jednoduše za vás převezmeme správu databází a zajistíme údržbu operací a průběžné aktualizace.

Data v bezpečí

Vaše data jsou pro váš byznys zásadní, právě proto zajišťujeme každodenní zálohování.

Vysoká dostupnost

Díky našim nástrojům jsme schopni distribuovat procesování dat na neomezené škále.

Kompletní kontrola

Díky našim monitorujícím nástrojům budete mít vždy úplnou kontrolu a přehled nad end-to-end datovými procesy.

4. CI/CD

Nakonfigurujeme vám automatický systém, díky němuž každá změna na základním kódu začne v CI/CD sadě. CI/CD proces patří k nejlepším praktikám všech vývojářů, slouží k implementaci, testování a doručení kódu, a to častěji a spolehlivěji. Přičemž CI je filosofie kódování a sada postupů a CD automatizuje doručování aplikací do vašeho prostředí.

Technologie, které používáme:

Proč cloudinfrastack CI/CD?

Včas na trhu

Díky CI/CD budete moci na trh nasadit vaše aktualizace kódů aplikací rychle a s větší sebejistotou.

Zlepšení kvality kódu

Používáním repozitáře s revizí kódu mohou vývojáři efektivně spolupracovat jako jeden tým a tím průběžně zlepšovat kvalitu kódu.

Zvýšení výkonnosti

Zahrnutím CI se stane váš tým vývojářů výnosnějším a cena vašich softwarových projektů se bude minimalizovat. CI má za cíl rozdrobit integrační procesy na jednoduché denní úkoly, což pomáhá minimalizovat náklady buildů.

Rychlejší softwarové buildy

Čas jsou peníze, zahrnutím CI/CD docílíte rychlejších buildů a výsledky se tak dostaví rychleji.

Chci konzultaci zdarma Jak to funguje?

Nubium doporučení

"Hledali jsme partnera, který by nám pomohl outsourcovat HW určitých služeb. Příliš mnoho času jsme vložili do řešení technických problémů jako nastavování strojů nebo výměny disků. Navíc jsme chtěli zlepšit efektivitu vývoje a CI/CD praktik ve všech ohledech.

Tohoto partnera jsme našli v cloudinfrastack, kteří nám poskytují profesionální podporu 24/7. Jejich konzultace nám pomohly zásadně zlepšit naši vysokou dostupnost a implementaci load balancingu. Díky tomu jsme nyní schopni reagovat na vyšší provoz mnohem patřičněji než kdykoliv předtím."

5. Webová řešení

Zlepšete výkon, spolehlivost a bezpečnost vašich webových aplikací. Pomůžeme vám s výběrem a s implementací Open-source zdrojové webové služby a platformy pro ukládání do mezipaměti, které vám pomohou doručit váš obsah uživatelům s nejvyšší rychlostí, bezpečností a spolehlivostí.

Technologie, které používáme:

Proč cloudinfrastack webová řešení?

Lépe zvládnete vysoký provoz

Naimplementujeme vám nejrychlejší webové servery a budeme řídit příchozí provoz. Navíc díky implementaci load balancerů se příchozí provoz rozdistribuuje a sníží tím upstream servery.

Vybudujte moderní web

Budete schopni vybudovat moderní web, včetně WebSocket, HTTP/2 a streamování několika video formátů.

Zvýšení bezpečnosti

Díky reverzní proxy nebudou žádné informace o vašich backendových serverech viditelné mimo vaši interní síť.

Škálovatelnost a flexibilita

Od jednoho jediného serveru po několikanásobnou farmu – můžeme vám nastavit webové aplikace dle vaší potřeby.

Chci konzultaci zdarma Jak to funguje?

6. Údržba jako služba

Poskytneme vám široký rozsah služeb spojených s údržbou a správnou funkcionalitou celé vaší infrastruktury, a to vše v rámci nejlepších DevOps praktik.

Vyberte si službu na míru:

a) High Availability

Naplánujeme, navrhneme a implementujeme vaši infrastrukturu tak, aby vám dovolila dosáhnout maximálního stupně dostupnosti vašich služeb. Vždy se snažíme dosáhnout stoprocentní doby provozuschopnosti. Vysoká dostupnost předchází ztrátě zisku v případech, že jsou vaše zdroje dat a kritické obchodní aplikace přerušeny.

Technologie, které používáme:

Proč cloudinfrastack High Availibility?

Žádné odstávky

Cloudinfrastack High Availibility snižuje dopad na vaše zákazníky a uživatele v případech, když jsou kvůli nezbytné údržbě vaše systémy či data offline. Klidně provádějte nezbytné úkoly, vaši zákazníci nebudou čelit žádnému dopadu.

Automatická obnova po selhání (DR plán)

Náš tým pro vás vytvoří plán mechanismů, které jsou nezbytné pro automatické obnovování vaší IT infrastruktury v případě selhání. Zajistíme kontinuitu práce v nejdůležitějších oblastech vašich činností.

Load Balancing

Cloudinfrastack High Availability řešení může být využito s load balancingem, což napomáhá předejít přetížení vašich webových serverů v případě failoveru.

Chci konzultaci zdarma Jak to funguje?

b) Monitoring

Budeme monitorovat vaši celou infrastrukturu, poskytneme vám systémové aktualizace na nejnovější verze a integrujeme je s nástroji aktuálně používanými ve vašem prostředí.

Technologie, které používáte:

Proč cloudinfrastack Monitoring?

Jasný přehled

Jeden z největších benefitů plynoucích z cloudinfrastack monitoringu je jasný a detailní přehled o aplikačních operacích a využití zdrojů.

Jednoduchá údržba

Cloudinfrastack monitoring je řešení, které předchází přehlcení údržbou, jelikož tato zodpovědnost náleží hostům.

Škálovatelnost a agilita

Cloudinfrastack server monitoring podporuje růst vaší výkonosti. Nové cloudové zdroje jsou monitorovány automaticky za běhu.

Nákladová efektivita

Cloudinfrastack monitoring vám pomáhá udržovat nastavené minimální náklady, jelikož platíte pouze za systémy, které chcete monitorovat.

Spolehlivost

Cloudinfrastack monitoring řešení vám poskytuje vnější náhled na vaše servery a aplikace.

Vzdálené řízení

Cloudinfrastack monitoring pracuje s Lightweight agenty, kteří monitorují stav vašich serverů a komunikují zpět s cloudem. To vám poskytuje kompletní přehled napříč všemi vámi monitorovanými službami, ať už jsou v korporátní síti, či nikoliv.

Chci konzultaci zdarma Jak to funguje?

Nubium doporučení

"Hledali jsme partnera, který by nám pomohl outsourcovat HW určitých služeb. Příliš mnoho času jsme vložili do řešení technických problémů jako nastavování strojů nebo výměny disků. Navíc jsme chtěli zlepšit efektivitu vývoje a CI/CD praktik ve všech ohledech.

Tohoto partnera jsme našli v cloudinfrastack, kteří nám poskytují profesionální podporu 24/7. Jejich konzultace nám pomohly zásadně zlepšit naši vysokou dostupnost a implementaci load balancingu. Díky tomu jsme nyní schopni reagovat na vyšší provoz mnohem patřičněji než kdykoliv předtím."