Společnost

cloudinfrastack tým má více než 5 let zkušeností s automatizací, DevOps řešeními a cloud službami, které nabízíme našim klientům. cloudinfrastack interní DevOps kultura nám umožňuje se rychleji posouvat kupředu s našimi agilními procesy a kontinuálním sebevzděláváním. Jsme hrdými Open-source advokáty a promotéry, kteří přispívají do několika veřejných Open-source projektů.

cloudinfrastack předává své zkušenosti rozsáhlé DevOps komunitě prostřednictvím veřejných setkání a událostí. Navíc se zapojujeme do několika edukačních projektů se středními školami a univerzitami.

Cloudinfrastack Icon Global Infrastructure

Globální infrastruktura

Cloudinfrastack Icon One of the Safest Datacentres

Jedno z nejbezpečnějších
datových center v Evropě

Cloudinfrastack Icon International Team

Mezinárodní genderově vyvážený tým

Cloudinfrastack Icon DevOps Consulting

Lídři v DevOps technologiích

Mise

Naším posláním je přinášet zákazníkům nejmodernější technologie z oblasti DevOps a cloudu. Zároveň chceme nabízet unikátní kombinaci technologického řešení, které je na míru přizpůsobené každému zákazníku, a budovat DevOps komunitu sdílením informací v oblasti DevOps a cloudu.

Vize

Chceme se stát leadery v udávání trendů v oblasti DevOps a cloudu pomocí vlastního vývoje technologií a šířením těchto zkušeností s našimi zákazníky a DevOps komunitou. Současně chceme udržovat kontinuální růst společnosti.

Naše hodnoty

Plochá hierarchie

Ve firmě jsme si všichni rovni, a proto jsou firemní vztahy postaveny na vzájemné důvěře a přátelství.

Work-life Balance

Podpora osobního života je pro nás velmi důležitá, proto nabízíme dvakrát týdně home-office. V kancelářích se společně potkáváme spíše při těch příjemnějších příležitostech, jako jsou společné snídaně nebo interní meetingy s pizzou.

Osobní zodpovědnost

Ve firmě každý funguje samostatně, a proto je důležitá osobní zodpovědnost. Každý má možnost v rámci plánování říct, na čem by chtěl pracovat.

Agilní principy

Naše hodnoty se mimo jiné opírají o agilní principy, na jejichž základě fungujeme ve vztahu k našim klientům. Každý den máme pravidelné stand-upy, na kterých sdílíme, co jsme dokončili, na čem pracujeme, případně s čím si můžeme navzájem pomoct.

V rámci agilních principů je pro nás zásadní spokojenost našich zákazníků a zaměstnanců, neustálé zlepšování našich procesů a výsledků práce, maximální otevřenost ve vztahu k zákazníkům a především uvnitř firmy, a v neposlední řadě neustálé zefektivňování prováděné práce, abychom přinášeli co největší hodnotu.

Práce s moderními technologiemi

Jako zastánci moderních technologií podporujeme své zaměstnance ve vzdělávání. Proto se u nás každý může naučit cokoliv z našich technologií. Mezi technologie, které používáme, patří například OpenStack, Ceph, Kubernetes, Docker, Puppet, Ansible, Foreman, MySQL, Jenkins, Prometheus, Sensu, Elastic Stack, Cumulus Linux a mnoho dalších.

Klíčové oblasti našeho úspěchu

Cloudinfrastack Icon Our Clients

Osobní přístup

Vždy přizpůsobujeme
naše služby tak, aby byly
na míru potřebám
našich klientů.

Cloudinfrastack Icon Agile Workflow

Agilní řízení

Díky agilnímu řízení
jsme schopni se rychle
a efektivně posouvat
dopředu.

Cloudinfrastack Icon Team Work

Týmová práce

Filozofie Cloudinfrastack
spočívá v kooperaci, sdílení
nápadů a know-how.

Cloudinfrastack Icon Ambition

Ambice

Vždy usilujeme o to být
nejlepší v DevOps řešeních,
stále zlepšujeme naše
dovednosti a znalosti na
TOP světových konferencích.