Technologická řešení

Nasadíme vám jakýkoliv Open-source software. Naši DevOps inženýři vám modifikují a přizpůsobí vaši současnou IT infrastrukturu tak, aby vaše efektivita vzrostla a zároveň jste šetřili čas a své zdroje. Jsme hrdými Open-source advokáty a promotéry a přispíváme do několika veřejných Open-source projektů.

Cloudinfrastack Icon Configuration and Orchestration 1. Konfigurace a orchestrace

Pomůžeme vám lépe zvládat aktivitu ve vašem současném existujícím prostředí implementací automatizačních procesů. Naši experti vám vyberou nejvhodnější konfigurační a orchestrační nástroje a postupy pro vaši současnou infrastrukturu. Díky tomu budete schopni jednoduše automatizovat repetitivní úkoly a nasadit jakékoliv komplexní aplikace efektivněji a rychleji.

Technologie, které používáme

Proč cloudinfrastack konfiguraci a orchestraci?

Automatizace

Můžete jednoduše automatizovat repetitivní úkoly, nasadit jakékoliv komplexnější aplikace nebo jednoduše spravovat všechny vaše servery.

Ušetříte čas a zdroje

Konfigurace a orchestrace dramaticky zvyšují časovou efektivitu údržby vašeho rozsáhlého moderního IT systému. Díky tomu nevyžaduje údržba mnoho administrativních zaměstnanců.

Snížení rizika chyby

Díky automatizačním procesům se výrazně snižuje riziko manuální chyby.

Cloudinfrastack Icon Complete Overview

Komplexní přehled

Vaše manažerské nástroje vám přesně ukážou, co se děje s vašimi nody, a upozorní vás na případné nepřesnosti.

Cloudinfrastack Icon Kubernetes 2. Kubernetes

Cloudinfrastack Kubernetes jsou navrženy pro jednoduchou a cenově efektivní kontejnerovou orchestraci. Kubernetes jsou Open-source nástroj hojně využívaný developery a provozovateli. Mají za cíl poskytnout platformu pro automatické nasazování a operace aplikací pomocí kontejnerů napříč clustery a hosty.

Technologie, které používáme

Proč cloudinfrastack Kubernetes?

Cloudinfrastack Icon Productivity

Produktivita

Vyvíjejte a iterujte mnohem rychleji díky jednoduchému nasazení aplikací, rychlým aktualizacím a řízením vašich aplikací a služeb.

Cloudinfrastack Icon Resource Efficiency

Efektivita zdrojů

Kubernetes umí vypočítat pro každou aplikaci, kolik potřebují paměti a úložišť zdrojů, a rozmístí instance napříč clustery tak, aby maximalizovala efektivitu všech zdrojů.

Cloudinfrastack Icon Multitasking Operations

Multitasking operace

Kubernetes umí automatizovat nasazení aplikací, monitoring, replikaci instancí nebo plánování clusterů.

Cloudinfrastack Icon Routine Checks

Průběžné kontroly

Kubernetes průběžně kontroluje stav vašich aplikací, detekuje neodpovídající aplikace a nahrazuje je.

Cloudinfrastack Icon Scalability

Škálovatelnost

Můžete použít Kubernetes Horizontal Pod Autoscaler k přidání instancí vašich aplikačních služeb potřebných k pokrytí dané poptávky.

Cloudinfrastack Icon Proven Technology

Ověřená technologie

Kubernetes nástroje byly vyvíjeny a testovány společností Google. Kombinují nejlepší praktiky velkých hráčů na trhu a zkušenosti rychle se rozrůstající komunity.

Cloudinfrastack Icon Database and Big Data 3. Spravované databáze a big data

Bezproblémové řešení pro váš byznys. Nechte komplexitu vašich databází či big dat na nás. Vše za vás nastavíme, provedeme zálohy i aktualizace a vy se můžete v klidu soustředit na váš rozvoj a růst.

Technologie, které používáme

Proč cloudinfrastack spravované databáze a big data?

Cloudinfrastack Icon Worry Free Maintenance

Údržba bez problémů

Jednoduše za vás převezmeme správu databází a zajistíme údržbu operací a průběžné aktualizace.

Cloudinfrastack Icon Have Data in a Safe

Data v bezpečí

Vaše data jsou pro váš byznys zásadní, právě proto zajišťujeme každodenní zálohování.

Cloudinfrastack Icon High Availability

Vysoká dostupnost

Díky našim nástrojům jsme schopni distribuovat procesování dat na neomezené škále.

Cloudinfrastack Icon Complete Control

Kompletní kontrola

Díky našim monitorujícím nástrojům budete mít vždy úplnou kontrolu a přehled nad end-to-end datovými procesy.

Cloudinfrastack Icon Continuous Integration and Development 4. CI/CD

Nakonfigurujeme vám automatický systém, díky němuž každá změna na základním kódu začne v CI/CD sadě. CI/CD proces patří k nejlepším praktikám všech vývojářů, slouží k implementaci, testování a doručení kódu, a to častěji a spolehlivěji. Přičemž CI je filosofie kódování a sada postupů a CD automatizuje doručování aplikací do vašeho prostředí.

Technologie, které používáme

Proč cloudinfrastack CI/CD?

Cloudinfrastack Icon Time To Market

Včas na trhu

Díky CI/CD budete moci na trh nasadit vaše aktualizace kódů aplikací rychle a s větší sebejistotou.

Cloudinfrastack Icon Improvements to Code Quality

Zlepšení kvality kódu

Používáním repozitáře s revizí kódu mohou vývojáři efektivně spolupracovat jako jeden tým a tím průběžně zlepšovat kvalitu kódu.

Cloudinfrastack Icon Increase of Efficiency

Zvýšení výkonnosti

Zahrnutím CI se stane váš tým vývojářů výnosnějším a cena vašich softwarových projektů se bude minimalizovat. CI má za cíl rozdrobit integrační procesy na jednoduché denní úkoly, což pomáhá minimalizovat náklady buildů.

Cloudinfrastack Icon Faster Software Builds

Rychlejší softwarové buildy

Čas jsou peníze, zahrnutím CI/CD docílíte rychlejších buildů a výsledky se tak dostaví rychleji.

5. Webová řešení

Zlepšete výkon, spolehlivost a bezpečnost vašich webových aplikací. Pomůžeme vám s výběrem a s implementací Open-source zdrojové webové služby a platformy pro ukládání do mezipaměti, které vám pomohou doručit váš obsah uživatelům s nejvyšší rychlostí, bezpečností a spolehlivostí.

Technologie, které používáme

Proč cloudinfrastack webová řešení?

Cloudinfrastack Icon Managing High Traffic

Lépe zvládnete vysoký provoz

Naimplementujeme vám nejrychlejší webové servery a budeme řídit příchozí provoz. Navíc díky implementaci load balancerů se příchozí provoz rozdistribuuje a sníží tím upstream servery.

Cloudinfrastack Icon Build Modern Website

Vybudujte moderní web

Budete schopni vybudovat moderní web, včetně WebSocket, HTTP/2 a streamování několika video formátů.

Cloudinfrastack Icon Security

Zvýšení bezpečnosti

Díky reverzní proxy nebudou žádné informace o vašich backendových serverech viditelné mimo vaši interní síť.

Cloudinfrastack Icon Flexible and Easy to Use

Škálovatelnost a flexibilita

Od jednoho jediného serveru po několikanásobnou farmu – můžeme vám nastavit webové aplikace dle vaší potřeby.

6. Údržba jako služba

Poskytneme vám široký rozsah služeb spojených s údržbou a správnou funkcionalitou celé vaší infrastruktury, a to vše v rámci nejlepších DevOps praktik.

Vyberte si službu na míru

a) High Availability

Naplánujeme, navrhneme a implementujeme vaši infrastrukturu tak, aby vám dovolila dosáhnout maximálního stupně dostupnosti vašich služeb. Vždy se snažíme dosáhnout stoprocentní doby provozuschopnosti. Vysoká dostupnost předchází ztrátě zisku v případech, že jsou vaše zdroje dat a kritické obchodní aplikace přerušeny.

Technologie, které používáme
Proč cloudinfrastack High Availibility?
Cloudinfrastack Icon Planned Outages

Žádné odstávky

Cloudinfrastack High Availibility snižuje dopad na vaše zákazníky a uživatele v případech, když jsou kvůli nezbytné údržbě vaše systémy či data offline. Klidně provádějte nezbytné úkoly, vaši zákazníci nebudou čelit žádnému dopadu.

Cloudinfrastack Icon Disaster Recovery

Automatická obnova po selhání (DR plán)

Náš tým pro vás vytvoří plán mechanismů, které jsou nezbytné pro automatické obnovování vaší IT infrastruktury v případě selhání. Zajistíme kontinuitu práce v nejdůležitějších oblastech vašich činností.

Cloudinfrastack Icon Load Balancing

Load Balancing

Cloudinfrastack High Availability řešení může být využito s load balancingem, což napomáhá předejít přetížení vašich webových serverů v případě failoveru.

b) Monitoring

Budeme monitorovat vaši celou infrastrukturu, poskytneme vám systémové aktualizace na nejnovější verze a integrujeme je s nástroji aktuálně používanými ve vašem prostředí.

Technologie, které používáme
Proč cloudinfrastack Monitoring?
Cloudinfrastack Icon Clear Insights

Jasný přehled

Jeden z největších benefitů plynoucích z cloudinfrastack monitoringu je jasný a detailní přehled o aplikačních operacích a využití zdrojů.

Cloudinfrastack Icon Maintenance As a Service

Jednoduchá údržba

Cloudinfrastack monitoring je řešení, které předchází přehlcení údržbou, jelikož tato zodpovědnost náleží hostům.

Cloudinfrastack Icon Scalability

Škálovatelnost a agilita

Cloudinfrastack server monitoring podporuje růst vaší výkonosti. Nové cloudové zdroje jsou monitorovány automaticky za běhu.

Cloudinfrastack Icon Cost Effective Deployments

Nákladová efektivita

Cloudinfrastack monitoring vám pomáhá udržovat nastavené minimální náklady, jelikož platíte pouze za systémy, které chcete monitorovat.

Cloudinfrastack Icon Reliability

Spolehlivost

Cloudinfrastack monitoring řešení vám poskytuje vnější náhled na vaše servery a aplikace.

Cloudinfrastack Icon Remote Management

Vzdálené řízení

Cloudinfrastack monitoring pracuje s Lightweight agenty, kteří monitorují stav vašich serverů a komunikují zpět s cloudem. To vám poskytuje kompletní přehled napříč všemi vámi monitorovanými službami, ať už jsou v korporátní síti, či nikoliv.

Cloudinfrastack Icon NetOps As a Service 7. NetOps jako servis

Poskytneme vám sortiment NetOps servisů, abychom vám pomohli ovládat vaši síťovou infrastrukturu. Všechna naše řešení jsou zajištěna moderním síťovým softwarem pro otevřená moderní datová centra-software — Linux Cumulus.

Vyberte řešení přímo pro vás

a) Networking pro OpenStack Cloud

Rozmístěte hardwarově zrychlený 100G síťový zásobník pro velký výkon. Společnosti tradičně čelí překážkám při OpenStack rozmístění, protože tradiční síťoví prodejci užívají chráněné sobě-specifické softwary. Proto byly OpenStack clustery flexibilní stejně jako Top of Rack switch.

Cumulus Networks nativní Linux Network operační systém (NOS) usnadňuje a ekonomizuje rozmístění, konfiguraci a ovládání, protože networking a komputační komponenty „mluví stejným jazykem (Linuxem).“

Technologie, které používáme
Proč cloudinfrastack Networking pro OpenStack Cloud?
Cloudinfrastack Icon Scalability and Flexbility

Flexibilita

Umožňuje vám přizpůsobit si svoji síť a uceleně škálovat.

Cloudinfrastack Icon Business Agility

Business agilita

Servis umožňuje pomocí OpenStack rozmístění dosáhnout cílů jako minimální prostoj, zlepšené SLAs, škálovatelnost a vysokou schopnost reagovat na obchodní dynamiku.

Cloudinfrastack Icon Erasure Coding

Přístup ke zdrojovému kódu

Jelikož je Cumulus Linux otevřený a původem z Linuxu, máte plný přístup k většině kódu, který je psaný v pythonu, takže můžete zobrazit, prozkoumat a upravovat cokoliv, co chcete.

Cloudinfrastack Icon High Availability

Vysoká dostupnost

Náš servis využívá vlastnosti jako LACP vazby mezi hosty a listy a MLAG mezi switchy, tím poskytuje větší nadbytek.

b) Síťová automatizace

Ovládejte switch (přepínač/vypínač) jako server s naší síťovou automatizací.
Naše řešení vám umožňuje udržovat existující automatizační nářadí, snížit manuální implementaci a provádět konfiguraci pomocí nástrojů jako Puppet a Ansible. Navíc je můžete monitorovat a doručit s oblíbenými monitorovacími Open Source Linux nástroji.

Technologie, které používáme
Proč cloudinfrastack Network automatizace?
Cloudinfrastack Icon Faster Software Builds

Rychlejší rozmístění

Rychle rozmístěte rozrůstající se ekosystém Puppet modulů do jakékoliv destinace.

Cloudinfrastack Icon Complete Overview

Kompletní přehled

Mějte kompletní přehled nad svojí síťovou infrastrukturou s naším pokročilým monitorovacím nástrojem.

Cloudinfrastack Icon Automation

Snadná automatizace

Při užívání konfiguračních nástrojů můžete jednoduše automatizovat opakující se úkoly, rychle rozmístit důležité aplikace a proaktivně ovládat změny na switchích.

c) Networking pro Kubernetes

Zrychlete své Kubernetes s 100G síťovým a nativním BGP přístupem k podům. Naše řešení vám dává sdílenou viditelnost dostupnosti aplikací pomocí populárních nástrojů kontejnerové orchestrace, jako jsou například Kubernetes. Jednoduše můžete zobrazovat a ovládat zdravotnost kontejnerových servisů, hlídat kontejnerové lokace, sledovat IP adresy, otevírat porty a mnoho dalšího.

Technologie, které používáme